PUTNI NALOZI

Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, broj 52/2014 od 24 decembra 2014.g.)

PUTNI NALOZI

Putni nalozi od 15.01. do 28.01.2018.

Putni nalozi od 29.01. do 04.02.2018

Putni nalozi od 05.02 do 11.02

Putni nalozi od 12.02. do 18.02.2018

IAEA odobrila projekat koji je kandidovao CETI

Međunarodna agencija za atomsku energiju iz Beča, na zasijedanju Borda Guvernera održanog 23 i 24 novembra 2017. godine ozvaničila je Program tehničke saradnje za sve zemlje članice, za period 2018-2019 godine, uključujući i Nacionalni program za Crnu Goru.

S tim u vezi odobren je i projekat koji je kandidovao Centar za ekotoksikološka ispitivanja – “Strengthening Technical and Institutional Capacities of the National Reference Laboratory for Food and Feed Control (MNE5004)”.

Projekat se odnosi na jačanje kapaciteta CETI i Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, za realizaciju monitoringa/analiza bezbjednosti hrane i hrane za životinje.

Ukupna vrijednost projekta je 303 940 eura, a predviđena je nabavka vrijedne  opreme (novi LCMSMS uređaj) kao i edukacija kadrova i ekspertske misije.

Posjeta ekspertske misije IAEA

U periodu od 6 od 10 novembra održana je ekspertska misija predstavnika IAEA, a CETI je učestvovao u organizaciji misije u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma. U sklopu misije u posjeti su bila 3 eksperta:

  • Dennis Reisenweaver, Enercon Federal Services, Sjedinjene Američke Države
  • Shaun Guy (Michale Campbell), privatni konsultant ( Velika Britanija/Austrija)
  • Milutin Jevremović, Nuklearni objekti Srbije

Eksperte IAEA ugostili su predstavnici CETI, Nikola Svrkota- Šef Jedinice za dozimetrijska mjerenja i mjerenje buke i Tomislav Anđelić – Šef Jedinice za analizu radionuklida.

CETI je u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma bio domaćin misije čiji je cilj savjetovanje za dalje aktivnosti na lokaciji gdje se nalaze ostaci avionskih motora kao i izrada Plana dekomisije i/ili reviziju postojećeg plana dekomisije skladista radioaktivnog otpada; Veza- mjera 40 iz Akcionog plana Strategije.

 

Održan seminar o metodama uzorkovanja transformatorskih ulja

U sklopu projekta UNDP “Sveobuhvatno ekološki prihvatljivo upravljanje otpadom koji sadrži polihlorovane bifenile (PCB) u Crnoj Gori”, u kojem je CETI implementator i realizuje u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Crnogorskim elektrodistributivnim sistemom (CEDIS), održana je dvodnevna obuka o metodama uzorkovanja transformatorskih ulja.

CEDIS je bio domaćin seminara, a pored pet predstavnika CETI učestvovali su i predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, Agencije za zaštitu prirode i životne sredine i Ekološke inspekcije.

Cilj projekta je da se do kraja 2020. godine identifikuju oprema i otpad, kao i da se analogno tome izradi inventar, kako bi se pristupilo dekontaminaciji ili njegovom trajnom zbrinjavanju.

Budžet koji je opredijeljen za kompletan projekat iznosi 23 miliona dolara, od čega Globalni fond za životnu sredinu (GEF) finansira tri i po miliona, a ostatak Vlada i partneri na projektu, odnosno CEDIS, Kombinat aluminijuma Podgorica i ostali manji subjekti.

Realizacija ovoga projekta predstavlja dobru osnovu za planirani novi projekat, koji se odnosi na izradu studije o uticaju nejonizirajućih zračenja opreme i objekata.

CETI učesnik regionalne konferencije za Zaštitu i zdravlje na radu

Regionalna konferencija pod motom “Gradimo zaštitu i zdravlje na radu za XXI vijek“, održana je od 26 – 28. oktobra 2017. godine u hotelu Mediteran u Bečićima.

CETI je na konferenciji predstavljala direktorica Sektora za zaštitu i zdravlje na radu Enida Mujević i Zdravko Đurđevac – Šef Jedinice za zaštitu na radu i održavanje. Oni su predstavili djelatnost  rada CETI, a posebno u dijelu zaštite i zdravlja na radu.

Na otvaranju konferencije govorili su: ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, zatim predsjednik Udruženja zaštite na radu Crne Gore, Zdenko Janković; predstavnik Evropske Agencije za zaštitu na radu, menadžer projekta za zapadni Balkan i Tursku, Tsvetomir Tsanev i predstavnik Udruženja zaštite na radu Makedonije, Milan Petkovski.

Konferencija je okupila brojne profesionalce iz oblasti zaštite i zdravlja na radu iz Makedonije, Srbije, Kosova, Bugarske, Albanije, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore, kao i predstavnike MOR-a (Medjunarodne organizacije rada) i IOSH-a (Institucije za zastitu i zdravlje na radu, iz Velike Britanije).

 

Internacionalna naučna konferencija RAD 2017

Peta Internacionalna naučna konferencija RAD 2017, na kojoj su učestvovali predstavnici Centra za ekotoksikološka ispitivanja, održana je u Budvi u periodu od 12 – 16. juna. Konferencija je obuhvatala oblast radijacije kao i aplikacije u različitim poljima istraživanja. Ovo je peta konferencija, a naučnici i istraživači drugi put su se sastali u Budvi. Predavači su bili iz poznatih evropskih i svjetskih univerziteta, a govorili su o temama radiobiologije, radiohemije, radijacione fizike, radijacije u medicini, radioekologije i mnogim drugim.

Više informacija o konferenciji možete naći na sledećem linku http://rad2017.rad-conference.org/news.php.

Intervju Izazovi budućnosti – Hemikalije, emisija Zeleni paket RTCG

Danijela Šuković – Direktorica Laboratorije CETI i Dejan Jančić – pomoćnik direktora Laboratorije govorili su na temu hemikalija u emisiji Zeleni paket koja se emituje na RTCG.

Intervju možete pogledati na sledećem linku.

CETI učestvovao na drugom otvorenom danu BIO-ICT Centra izvrsnosti

Univerzitet Crne Gore i BIO – ICT Centar izvrsnosti organizovali su otvorene dane u okviru sedmice obilježavanja Dana Univerziteta. Na drugom otvorenom danu predstavljene su tehnološke inovacije i komercijalni proizvodi i usluge, kao i aktivnosti u oblasti ekološkog monitoringa.

CETI je učestvovao na drugom otvorenom danu, gdje je prezentovana oprema i aktivnosti naše institucije kao i učešće na naučno-istraživačkom projektu “Centar izvrsnosti u bioinformatici – BIO-ICT” u okviru kojeg je krajem septembra 2016. godine potpisao Sporazum o saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom.

U ime CETI-ja prisutnima se zahvalio Nikola Svrkota, Šef jedinice za dozimetrijska i mjerenja buke, koji je istakao da je jedan od ciljeva CETI da kroz jačanje svojih istraživačkih kapaciteta doprinese i jačanju ukupnih istraživačkih kapaciteta Crne Gore. Takođe CETI će kroz učešće na ovom projektu pomoći istraživačima BIO-ICT Centra izvrsnosti na usavršavanju svojih proizvoda i usluga jer je važno dobiti kvalitetne podatke koji će imati svoju pravu svrhu i konkretnu primjenu.

Uručene Nagrade Privredne komore Crne Gore

Nagrade Privredne komore Crne Gore najuspješnijim privrednicima u 2016. godini uručene su 21. aprila 2017. u Vili Gorica, na svečanosti povodom Dana ove poslovne asocijacije.

CETI je dobitnik nagrade za uspješno poslovanje u 2016. godini, a ovo značajno priznanje uručio je Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. Nagradu je u ime CETI primila izvršna direktorica Nada Medenica.

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović čestitao je laureatima prepoznajući u ovoj nagradi javno priznanje njihovog vrijednog i uspješnog djelovanja ali i uput da nastave sa takvim djelovanjem i budu i nadalje dobar primjer koji treba slijediti.

Prema njegovim riječima, 2016. je bila godina u kojoj su privrednici djelovali ostvarujući ekonomski razvoj Crne Gore sa porastom BDP od 2,5 odsto, u regionalno i globalno nepovoljnim uslovima za poslovanje.

Predsjednik Privredne komore Crne Gore Velimir Mijušković kazao je da je Nagrada ove poslovne asocijacije, najznačajnije i jedinstveno priznanje u oblasti privrede, koje datira od daleke 1969. godine.

Govoreći o laureatima, predsjednik je kazao da se Centar za ekotoksikološka ispitivanja profilisao u renomiranu stručnu i međunarodno priznatu laboratoriju. Poštovanjem najviših standarda kvaliteta, kojima se rukovodi u poslovanju, Centar je nosilac velikog broja međunarodnih projekata. Ostvareni rezultati po pokazateljima koji su definisani kao kriterijumi Nagrade za uspješno poslovanje pokazuju da je CETI kompanija izuzetnih performansi.

CETI je izuzetno ponosan na ovo vrijedno priznanje koje predstavlja krunu uspješnog rada za 20 godina postojanja naše institucije. Značajno je jer je Privredna Komora kao najstarija i najbrojnija poslovna asocijacija u Crnoj  Gori prepoznala kvalitet i  dobar rezultat  CETI  i dodjelila nam ovo prestižno priznanje  za uspješno poslovanje.

Nagrada nas ispunjava zadovoljstvom i obavezuje u isto vrijeme. Obavezuje nas da i ubuduće naš posao kontrole i zaštite obavljamo maksimalno profesionalno i odgovorno, uz pouzdanost i kvalitet koji su referentni za bilo koju instituciju našeg tipa u Evropskoj uniji.

IMG_20170424_123001 DSC_3283 DSC_3280

Predstavnici Saveza pčelarskih organizacija i resornog Ministarstva formalizuju saradnju sa Centrom za ekotoksikološka ispitivanja

Kvalitet nekog proizvoda uključujući i med može se cijeniti na razne načine i razgovarati o njegovom kvalitetu, međutim jedini pouzdan način utvrđivanja kvaliteta, odnosno sadržaja nekog proizvoda jeste hemijska analiza. Da bi analiza bila validna neophodno je da iza nje stoji ozbiljna laboratorija kao što je CETI, koja ima savremenu opremu, akreditovane metode i stručno osoblje koje je edukovano na visokom nivou. Sastanku su prisustvovali u ime Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja g-đa Dragana Šutović, u ime Saveza pčelarskih organizacija g-din Marijan Plantak i Vladimir Radulović, a u ime CETI-ja izvršna direktorica g-đa Nada Medenica, Danijela Šuković, Direktor Sektora za laboratorijsku dijagnostiku i zaštitu od zračenja, Dejan Jančić, Pomoćnik Direktora Sektora za laboratorijsku dijagnostiku i zaštitu od zračenja, kao predstavnici komercijalne službe CETI-ja.

Cilj ovog sastanka bio je uspostavljanje i formalizovanje saradnje između institucija  i definisanje konkretnih odnosa koji će biti predmet Sporazuma o saradnji. Ideja o uspostavljanju saradnje javila se nakon što je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja kroz program Agrobudžeta za 2017. godinu predvidjelo mjeru podrške za laboratorijska ispitivanja kvaliteta poljoprivrednih proizvoda uključujući i med. Visina podrške za analizu meda je 50 % od fakturisane vrijednosti.  Cilj Saveza je da u saradnji sa Ministarstvom i Laboratorijom uspostavi najbolji mogući okvir za njeno korišćenje. CETI će za realizaciju ovog  programa obezbijediti najpovoljnije uslove, a konačan aranžman će biti poznat nakon što Upravni odbor Saveza definiše koji je to paket analize meda najpotrebniji kako bi potrošači a i pčelari bili sigurni da je proizvedeni med zdravstveno bezbjedan i da odgovara adekvatnom nivou kvaliteta.