PUTNI NALOZI

Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, broj 52/2014 od 24 decembra 2014.g.)

PUTNI NALOZI

Putni nalozi od 15.01. do 28.01.2018.

Putni nalozi od 29.01. do 04.02.2018

Putni nalozi od 05.02 do 11.02

Putni nalozi od 12.02. do 18.02.2018